x Romyheijne.com

Afstudeer project: De Noodzaak van een goed einde

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in klimaatverandering en tijdens de 4 jaar van mijn studie op de academie deed ik verschillende projecten rondom dit onderwerp. Mijn onderzoeksproject heeft dan ook een sterkte connectie met mijn scriptie, die de relatie tussen grafisch vormgeving en klimaatverandering onderzoekt. Deze ideeën ontstonden uit een observatie dat grafisch vormgeving opleidingen weinig tot nooit hun studenten genoeg informatie geven over klimaatverandering en de designers invloed om hier op te reageren.

Ik probeerde mijn stem te vinden door de vragen persoonlijk te maken en een video werk te maken die mijn eigen persoonlijke bubbel laat zien, een bubbel die ik plaatste in de werkplaats van mijn vader. De film laat een clash zien tussen natuur en industrie. De werkplaats is de plek waar ik voor het eerst interesse kreeg in vormgeving en waar ik besloot te gaan studeren aan de kunstacademie.
De video installatie heet De Noodzaak van een goed einde (The Necessity of a happy ending). In de video installatie zie je een 7 minuten lange one-woman show vanuit mijn bubbel. Met mijn film wil ik laten zien welke druk je kan voelen als je iets goeds wil doen voor het klimaat. It shows you the struggle of trying and sometimes failing at this.
Binnen de tekst van de film maak ik gebruik van verschillende hoeken en afstanden op verschillende problemen. Zo praat ik over mijn oom die slager is en op wie ik een direct invloed heb, maar ik heb het ook over problemen die te groot zijn om in mijn eentje op te lossen, bijvoorbeeld dat er melk in chips zit. Door verschillende afstanden en hoeken te gebruiken op een onderwerp probeer ik te laten zien dat iedereen wel eens moeite heeft met het proberen het goede te doen maar niet weten of het ook maar een klein verschil maakt.

“Afstuderen in 2020 heeft voor de nodige problemen gezorgd. Niet alleen schetsen en productie van projecten, maar ook communicatie met andere studenten of begeleiding. We hebben geleerd op onszelf en onze omgeving te reflecteren, en deze tijden geven ons een moment om stil te staan en naar de toekomst te kijken en hoe wij als vormgevers daar invloed op kunnen hebben” -De noodzaak van een goed einde

Graduation Project: The necessity of a Happy Ending

I have always been interested in the environment and in my time at the academy I started multiple projects around this theme. My research project has a strong connection with my thesis, which explores the relationship between graphic design and the climate emergency. These ideas evolved from the observation that graphic design programs do not educate students enough about climate change and a designer's ability to influence or respond to it.

I tried to find my voice by questioning my own personal bubble through a video work that takes place in my dad’s workshop, and shows the clash of nature and industry within a very personal space. This workshop is the place where I first started graphic design work, and where I decided I wanted to study design.
The video installation is called The Necessity of a Happy Ending (De noodzaak van een goed einde), which originates from a nagging thought I kept having during the pandemic.
In the video installation you see a 7 minute one-woman show from within my own bubble. With my film I want to show the pressure that you can feel if you want to do the best for the environment. It shows you the struggle of trying and sometimes failing at this. Within the text of the film I make set out to talk about different angles of problems from different distances. So I talked about my uncle who has a butcher’s shop and is someone I had a direct influence on, but I also address problems I may not have direct influence on like the fact that there is even milk in chips. By using different distances lenses on an overall topic I try to show the struggle of trying but knowing you may not even have a tiny bit of control.

“Graduating in 2020 has brought with it many challenges. Not only in sketching and production for projects, but mostly in communicating with other students and graduation advisors. We learned to reflect upon ourselves and our society, and these times give us a moment to look at the future and how we as designers can influence our surroundings.” -The necessity of a happy ending


1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5