1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Becoming a Living Fossile

Wat zou er gebeuren als wij terecht komen in een afgesloten grot en over honderden jaren gevonden worden, wat zouden toekomstige archeologen het meest aan ons fascineren en wat zouden ze vinden. Telefoon opladers, MacBooks en misschien zelfs microchips onder onze huid. Na het kijken van de film “Cave of forgotten dreams” werden deze vragen gesteld binnen de groep.
Wat mij fascineerde is hoe snel nieuwe technologie invloed heeft op ons lichaam. Iets nieuws als de smartphone heeft namelijk nu al een indruk gemaakt op ons lichaam. Deze nieuwe aandoening heet Smartphone pinkie en komt tot stand door het langdurig dragen van het gewicht van je smartphone op je kleinste vinger. Deze deuk in mijn vinger heeft tot nu toe nog geen klachten opgeleverd aan mijn dagelijks leven maar sommige mensen moeten er zelfs voor naar de fysiotherapeut.
Naar aanleiding van deze ontdekking heb ik een publicatie gemaakt die verdergaat op dit idee van de invloed op ons door technologie, niet alleen direct op ons lichaam maar ook mentaal.
Is dit hoe ik gevonden wil worden?

Na afloop van het project is er een Cave Expositie geweest waarbij ik mijn publicatie presenteerde in combinatie met mijzelf als levend fossiel in de expositie ruimte.

Becoming a Living Fossile

What would happen is we would get stuck in a closed cave and be found in over a hundred years, what would fascinate future archeologists the most about us. Will there still be phone chargers, MacBooks and maybe even microchips under our skin. After watching the film “Cave of forgotten dreams” these questions were asked within the group.
What fascinated me the most was how fast technology has influence on our body. Even something as new as smartphones already have had an impact on our bodies.
This new condition is called the Smartphone pinkie and comes from the long hours of scrolling trough your phone. This dent in my pinkie finger has not given me any problems so far but some people even have had to go to the physical therapist for it. As a result of this discovery, I have made a publication that expands on this idea of how technology affects us, not only physically on our body but also mentally.
Is this how I want to be discovered?

After the project there was a Cave Exposition where I presented my publication in combination with myself as a living fossil in the exhibition space.