1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

In the words of the enemy, Essay

Een samenwerking met Gajana Aslanjan. Een essay geschreven over het onderwerp van propoganda en de visuele representatie van IS.

Voorwoord:
Het lezen van subjectieve artikelverspreidingen in de krant en online geeft u een beperkt beeld van wat IS inhoudt. Maar wat gebeurt er werkelijk in hun hoofd? Op welke manier beïnvloeden ze hun volgers? En vooral; hoe doen ze dat? We hebben lang gezocht naar een manier om toegang te krijgen tot deze meningen en onbewerkte informatie van de terroristische organisatie. En dankzij de hulp van enkele mensen, bronnen en onze toegang tot de onbeperkte informatiedatabase, ook wel bekend als het internet, zijn we behoorlijk ver in hun hoofd gekomen. De focus in dit essay zal hun visuele representatie voor de wereld zijn.

In the words of the enemy, Essay

A collaboration project with Gajana Aslanjan. An essay writing on the topic of propaganda and the visual representation of ISIS.


Preface:
Reading subjective article spreads in the newspaper and online will give you a limited view on the subject of ISIS. But what is truly going on in their minds? In what way do they influence their followers? And mostly; how do they do it? We’ve long searched for a way to be able to access these views and raw information from the terrorist organisation. And through help of some people, sources and our access to the unlimited information data base, also known as the internet, we were able to get quite far inside their heads. The focus in this essay will be their visual representation to the world.