Bring your own…

Mijn startpunt voor dit project was een cassettes recorder die ik vond in het huis van mijn oma. Mijn vader maakte daar mixtapes op voor mijn moeder, maar ik was geboren na dat dit een hit was. Ik was gewend aan walkman’s, Cd’s en Netflix. Mijn doel was dan ook om deze gedateerde vorm van technologie te leren kennen.
Uiteindelijk kwam mijn project op een andere voet terecht.
Ken je van die feestje waarbij je je eigen drinken mee moet nemen of vroeger moest je zelfs je eigen iPod meenemen. Ik wilde dit idee herinterpreteren, het idee van samen werken naar een resultaat. Samenwerken om muziek te maken.
Ik maakte een scratch board van 1 bij 1,5m met cassette tape erop en een tape head lezer eraan vast. Je kunt nu zelf met het bord en de typehead muziek maken. Maar je kan ook pasjes toevoegen, alle pasjes voorzien van een zwarte strip maken geluid, zoals credit cards, ov-kaarten of zelfs je verzekerings pas, die allemaal stuk voor stuk een ander geluid produceren.
Je kan een ritme maken en samen werken met de mensen om je heen.

Dus laten we een feestje bouwen en breng je eigen pasjes mee!

Bring your own…

My starting point for this project was a cassette recorder I found at my grandma’s house. My dad used to make mixtapes with it, but I was born after it was a success. I was used to walkman’s, cd’s and Netflix. So my goal was to get to know this “outdated” technology.

But I ended up with a total different concept.
There are some parties where you need to bring your own drinks or even longer age, where you needed to bring your own iPod. I wanted to reinvent this idea of working together to get to a result. Working together to get music or to make a form of music.
I made a scratch board (1 by 1,50 meters) with cassette tape on it and with a tape head reader attached.
You can use the board and the tape head to make music. But if you add any kind of cards with a black stripe (like credit cards, bus cards ect) you can make a total different kind of music. You can build your own rhythm and play around with multiple people.


So let’s start the party and bring your own cards!


1 / 2
2 / 2