1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Afstudeer Thesis

On Fire: The Burning Case of the Role of Graphic Design for the Climate emergency.
Tijdens mijn onderzoek naar de rol van de vormgever binnen het klimaat probleem stuitte ik op de antwoorden dat binnen de verschillende vormen van vormgeving de grafische tak het minste bij droeg aan positive verandering. Ik vond voorbeelden van fashion, fine arts en product design maar grafisch vormgevers bleven ver achter op de rest in vorm van activisme of informeren van hun kijkers.
In mijn scriptie werkte ik dit onderzoek uit tot 3 hoofd vragen: Hoe ziet vormgeving voor de echte wereld eruit? Kan je protesteren door middel van vormgeving? Welke methodes kan je het beste gebruiken als je positief wil bijdragen aan klimaat verandering?
Dit alles onderbouwde ik met voorbeelden van vormgevers die hun superkracht voor het goede gebruiken en aandacht gaven aan klimaat verandering.

De thesis is gepubliceerd in een collectief thesis book van Graphic Design Arnhem 2020.

Als u de thesis wilt lezen kunt u een mailtje sturen naar hetisromy@outlook.com

Graduation Thesis

On Fire: The Burning Case of the Role of Graphic Design for the Climate emergency.
During my research on the role of the designer within the climate emergency I came across different answer than I was expecting. Within the designer industry there are a lot of people working towards positive change. I saw examples of fashion designers, fine arts and product designers but the graphic designer lagged behind the rest within the road to positive change.
For my thesis I worked further on this research and questioned what the role of the graphic designer is within the climate emergency, I worked on 3 questions: How does design influence the real world? Can you protest by making design? What are the best methods to use to make a positive change?
This all was supported with examples of designers who use their superpower for the good by giving attention to climate change.

This thesis was published in a collective thesis book from Graphic Design Arnhem 2020
If you would like to read the full thesis you can send an email to hetisromy@outlook.com